De inhoud van de opleiding en het examen

Algemene informatie over de opleiding

De basisopleiding bestaat uit twee delen.
In het eerste deel leer je met name veel over het acteren en grimeren van de verschillende verwondingen.
Tijdens het tweede deel leer je behalve het acteren en grimeren ook hoe je een ongevalssituatie kunt bedenken (ontwerpen) en hoe je deze inricht (ensceneren).
In de kring word je verder geschoold en zal je na verloop van tijd examen mogen doen voor het diploma LOTUS.
De duur van de totale opleiding staat niet vast, maar is afhankelijk van hoe snel de opleidingsgroep zich de dingen eigen maakt. Gemiddeld duurt de totale opleiding tussen de 30 en 50 lessen van ongeveer 2 uur. Beide delen van de opleiding worden gegeven door een gediplomeerd instructeur LOTUS en een medisch docent.

Leerstof/lesmateriaal

Het LOTUSleerboek omvat de volledige lesstof.
Een LOTUSslachtoffer moet alle letsels, ongevallen en ziektebeelden, die in het boek worden behandeld, kunnen grimeren en acteren. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het ontwerpen en ensceneren van ongevalssituaties.

Grimematerialen

Bij aanvang van de opleiding wordt er door de instructeur LOTUS een basispakket samengesteld. Dit pakket verschilt per opleidingsgroep, maar is in principe altijd genoeg voor een eerste start.

Locatie van de opleiding

Opleidingen worden in het hele land gegeven en verzorgd door de instructeur LOTUS. In het overzicht “LOTUSkringen” kun je zien waar onze LOTUSkringen gevestigd zijn.

Kosten van de opleiding

Er is geen vaste prijs. De prijs is per  LOTUSkring verschillend en afhankelijk van bijvoorbeeld de plaatselijke huur voor een leslokaal en andere zaken.

Examen

Het LOTUSexamen is op een door Het Oranje Kruis of het Nederlandse Rode Kruis aan te wijzen locatie en vindt een aantal keren per jaar plaats.

 

EINDTERMEN BASISOPLEIDING LOTUS®

1. GRIMEMATERIALEN

Het LOTUS®slachtoffer kan:

 • De materialen die nodig zijn voor het grimeren van stoornissen en letsels benoemen;
 • De voor en nadeelen beschrijven van brooddeeg, bijenwas, Dermawax en andere gelijkwaardige materialen;
 • Aangeven dat en waarom moet worden gelet op de veiligheid van de te gebruiken grimematerialen;
 • De aangebrachte grime met huidvriendelijke afschminkmaterialen verwijderen

2. NAMAAKWEEFSEL

2.1 Het LOTUS®slachtoffer kan namaakweefsel (brooddeeg, bijenwas, Dermawax of gelijkwaardig materiaal):

 • Op de juiste kleur brengen;
 • Op de juiste plaats aanbrengen;
 • Zodanig op de huid aanbrengen dat de grens tussen de echte huid en het namaakweefsel niet te zien is (uitstrijken);
 • Van de juiste structuur (poriën) en beharing voorzien;
 • Op de juiste wijze toepassen voor het nabootsen van verschillende verwondingen.

2.2 Hij/zij kan vertellen van welke omstandigheden de keuze van het materiaal afhankelijk is en wanneer welk materiaal het best gebruikt kan worden.

3 GRIMEREN EN ACTEREN

Het LOTUS®slachtoffer kan de verschijnselen van een aantal stoornissen en letsels op didactische verantwoorde wijze zodanig grimeren en acteren dat zij:

 • De werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen;
 • In overeenstemming zijn met de geldende fysiologische en pathologische inzichten;
 • Het gevolg kunnen zijn van de aangegeven oorzaak;
 • Herkenbaar en geloofwaardig zijn voor de eerstehulpverlener (in opleiding).

De desbetreffende stoornissen en letsels zijn:

 •  Snijwond;
 • Steekwond;
 • Scheurwond/Lapwond;
 • Schaafwond;
 • Neusbloeding;
 • Eerste-, tweede-, en derdegraads brandwonden in relatie tot hun ontstaanswijze;
 • Ernstige uitwendige bloeding aan onderarm en onderbeen;
 • Kneuzing en verstuiking;
 • Gesloten en open botbreuk van het onderbeen;
 • Gesloten botbreuk van onderarm en pols;
 • Gesloten botbreuk van de bovenarm;
 • Gesloten botbreuk van het sleutelbeen;
 • Stoornissen in het bewustzijn (bewusteloosheid);
 • Flauwte;
 • Shock;
 • Warmteletsels;
 • Koudeletsels.