Algemene voorwaarden

LOTUSKRING “HERE WE GO”

Breda, 01 januari 2007

 1. De aanvraag van de LOTUS-slachtoffers dient , bij voorkeur, een maand voor de inzet bij de coördinator aanwezig te zijn. Dit in verband met het tijdig kunnen regelen van een voldoende aantal LOTUS-slachtoffers.

2. Uiterlijk 1 week voor de inzet/oefening wordt door de coördinator doorgegeven of er voldoende LOTUS-slachtoffers beschikbaar zijn voor de oefening.

3. Bij een inzet/oefening waar 7 of meer LOTUS-slachtoffers aanwezig zijn, is er een toezichthouder aanwezig. De toezichthouder is er voor de veiligheid van de LOTUS-slachtoffers en om alles in goede banen te leiden. Deze wordt als lotus uitbetaald.

4. De toezichthouder krijgt eenzelfde vergoeding als LOTUS uitbetaald.

5. Kan een inzet/oefening vanuit de kant van een bedrijf of vereniging niet doorgaan, dient dit maximaal 24 uur van tevoren bekend te zijn bij de coördinator. Is dit niet het geval dan worden de aangevraagde uren toch in rekening gebracht.

6. Kan er door onvoorziene omstandigheden, zoals, bijvoorbeeld, ziekte van de aangevraagde LOTUS-slachtoffer(s) , de kring niet voldoen aan de juiste aantal LOTUS-slachtoffers, dan is de kring hier niet aansprakelijk voor.

7. Indien het bedrijf of vereniging het wenselijk vind dat het/de LOTUS-slachtoffer(s) eerder aanwezig moet(en) zijn om zich voor te kunnen bereiden, dan wordt deze tijd ook in rekening gebracht.

8. Onze kring hanteert de landelijke tarieven van de Organisatie LOTUS. Deze kunt u nalezen op www.organisatielotus.nl.

Samenvatting LOTUS-tarieven.

Voor EHBO-verenigingen en kaderbijeenkomsten: € 7,50 p.p./p.u. + € 0,19 p.km./p.p

Voor EHBO examens : € 7,50- p.p. per uur

Voor bedrijven en overheidsinstellingen : € 22,50 p.p./p.uur met een minimum van 2 uur + € 0,19 p.km./p.p.

Per aanvraag komt er € 4,- administratiekosten bij.

Bij meerdere slachtoffers zal door carpooling het aantal kilometers zo laag mogelijk worden gehouden.

9. De betaling, van de factuur, dient 14 dagen na dagtekening te worden voldaan.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en verdere informatie over LOTUS-kring “Here We Go”, kunt u terecht op onze website ; http://www.lotuskringherewego.nl/