Doel van de LOTUS®

Het voornaamste doel is opleidingen te verzorgen van personen die:

  • Een ongevalslachtoffer natuurgetrouw kunnen uitbeelden.
  • Ongevalletsels natuurgetrouw kunnen nabootsen.
  • Een ongeval in scène kunnen zetten.
  • Een ontwerp kunnen maken van een ongevalsituatie.

Opzet is de EHV-er in opleiding en de gediplomeerde EHV-er dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld:
Aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op vragen van de EHV-er, kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.

Door medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de EHV-er ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn. Door een juiste enscenering van de ongevalsituatie kan de EHV-er zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de EHV-er leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen.

EHV-ers worden door omgaan met LOTUS®slachtoffers minder van hun stuk gebracht bij het zien van wonden, bloed enz; zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen.

EHV-ers leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUS®slachtoffers heeft kunnen beoefenen.