Erkenning van het LOTUS-slachtoffer

Uit regelmatig inzetten van LOTUS-slachtoffers bij EHV-opleidingen, herhalingslessen, BHV-opleidingen en herhalingen, bij kleine en grote oefeningen enz. mag worden opgemaakt, dat steeds meer mensen en instellingen die met hulpverlening te maken hebben, het nut van LOTUS inzien.

Het gevolg hiervan is dat LOTUS steeds meer wordt ingezet. De ERKENNING die hiervan uitgaat geeft het LOTUS-slachtoffer zo de noodzakelijke motivatie om bereid te zijn als “slachtoffer” te fungeren, desnoods in weer en wind, op onbeschutte plaatsen, in autowrakken enz., omdat ook echte slachtoffers in dergelijke omstandigheden kunnen verkeren.

De opzet is immers de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.